Het was een donker hol. In mijn herinnering rook het er vooral naar ‘oud’. En het leek permanent in een staat van achterstallig onderhoud te verkeren. Maar onze kleinkinderen vonden het gewèldig. Vooral het ‘voelen’ van de natuur in de donkere gaten, zo spannend, maar toch zo leuk. Elke keer als ze kwamen logeren moesten we met ze naar het Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie in de oude boerderij in Park Schothorst. Maar in Amersfoort herhaalt de geschiedenis zich: in 2009 werd de boerderij door een brand volledig in de as gelegd. 

Als ik blader door mijn foto-archief zie ik hoeveel er is veranderd sinds we in 2008 in Amersfoort zijn komen wonen. Zo nu en dan plaats ik een berichtje hierover op mijn website: voltooid verleden tijd. 

Een jaar na de brand kondigde wethouder van ’t Erve aan dat het nieuwe CNME uiterlijk 2013 zijn deuren zou openen. Het werd 2016. Dat een projectje als dit 6 jaar kost om te realiseren belooft iets voor de renovatie van het Stadhuis. 

Nu heet het het Groene Huis. Er is vast diep nagedacht over de inrichting. Het is licht en het ruikt naar nieuw. Er zijn laatjes, maar  geen donkere gaten om de natuur te voelen. Onze kleinkinderen zijn intussen tien jaar ouder, maar ze hebben het er nog altijd over hoe het was. Maar het komt niet meer terug. Voltooid verleden tijd.